Welcome Whatsapp WeChat

  • 建築面積: 1,264 呎
  • 3 房
Welcome Whatsapp WeChat

唔係荀盤唔報
即時報資料
不會浪費時間
賣出或租出>即時通知
一個電話全部筍盤如實報導,唔使遂個廣告睇
消息最快最新
真盤真實價錢,歡迎預約睇樓,大量筍盤推介
專門各區一手二手樓盤買賣及租務
大量真盤源提供,歡迎查詢及睇樓
買賣及售後服務
屋苑名稱 名城
大廈名稱 3座
樓層 低層
月租 $34,000 出租
  • 更新於 20天前
  • 實用面積呎價 @35.49 元
  • 建築面積呎價 @26.9 元
  • 資源 House730

House730

放盤聯絡人
  • 電話 XXXX-XXXX
  • 代理個人牌照號碼 E-EEEEE

House730

地產代理
  • 電話
  • 代理個人牌照號碼 E-EEEEE
注意事項

本網站所有資料均透過網路爬蟲技術採集而來,無法保證內容的準確性、充分性及完整性,可能產生些許難以避免的誤差,使用者採取行動前應自行斟酌。

本網站不會,並且也不旨在為您提供金融服務或房地產服務。 本網站不會(i)擔任物業經理,經紀人或代理商;或(ii)在Rentcado平台上進行經紀,租賃或轉租,或向經紀提供報價,租賃或轉租,或擁有任何列表。 本網站不是上市方與承租方之間任何協議或交易的當事方,也不代表租賃方或上市方執行任何租賃。